Webbprogrammering (DA189A)

Malmö Högskola

Modul 5 - Ajax

Den sista modulen handlar om Ajax - ett sätt att dynamiskt koppla klienten (i vårt fall HTML/CSS/JS-kod) till serversidan & databas (i vårt fall PHP/MySQL), detta utan att behöva ladda om sidan för att skicka data.

Föreläsningar/Läsning

Att bygga en ajax-applikation
MySQL
  • MySQL i boken "PHP and MySQL Web Development", kapitel 8-11.

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbprogrammering, fristående distanskurs, Malmö högskola.