Webbprogrammering (DA189A)

Malmö Högskola

Modul 1 - Event listeners

1. Inledning

I denna modul ska vi ta och titta närmre på event listeners (svenska: händelselyssnare) för att sköta händelshanteringen på våra webbsidor. Exempel på hur event listeners kan se ut:
element.addEventListener("click", myFunction, false);

Event listeners är enligt W3C den senaste standarden (DOM 3) för händelsehantering (se W3Cs standard här). I den tidigare kursen Webbutveckling: Fortsättningskurs har vi tittat på event handlers (svenska: händelsehanterare) vilket är en äldre standard för händelshantering. Exempel på hur event handlers kan se ut:
element.onclick = myFunction;

Det är alltså event listeners vi ska använda i denna kurs. Inför den första inlämningsuppgiften kan det vara bra att repetera kring hur objektet this kan användas i händelsehantering. Här finns två föreläsningar som tar upp detta (del 1 & del 2). I dessa föreläsningar används event handlers istället för event listeners, men this har samma syfte och fungerar i princip på samma sätt för både event listeners och event handlers.

2. Material


Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbprogrammering, fristående distanskurs, Malmö högskola.