Webbprogrammering (DA189A)

Malmö Högskola

Om kursen

Kursen inleder med klientbaserad webbprogrammering i JavaScript, där fokus ligger vid händelsestyrd programmering enligt W3C-standarder. Kompabilitetsproblem mellan olika webbläsare uppmärksammas samt hur man kringgå dessa genom t.ex. olika ramverk. Kursen fortsätter sedan med serverbaserad webbprogrammering i PHP, där fokus ligger på optimering av webbplatsers uppbyggnad, hantering av data och säkerhet. Avslutningsvis introduceras AJAX som binder samman klient- och serverbaserad programmering för att skapa en dynamisk och interaktiv webbplats.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad kunskap och färdighet inom området dynamiska och interaktiva webbplatser.

Mer information hittar ni på Malmö Högskolas kurswebbplats.

Användning av allt material är fritt, om motsatsen inte anges. Länka gärna! Formellt utrycks detta med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Sverige.

Webbplatsen drivs av Anton Tibblin, som också ansvarar för kursen Webbprogrammering, fristående distanskurs, Malmö högskola.